BUDOWA / USŁUGI BUDOWLANE REMONTY / WYKAŃCZANIE

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Józef Krok

OFERTA

W codziennej praktyce wszystkim osobom i instytucjom prowadzącym działalność inwestycyjną, budowlaną lub gospodarującym nieruchomościami gruntowymi polecamy szereg usług z zakresu geodezji i kartografii:

Dotyczące ewidencji gruntów:

- Rozgraniczenia nieruchomości gruntowych (określenie zasięgu prawa własności)
- Podziały nieruchomości gruntowych
- Wznawianie i wyznaczanie zniszczonych znaków granicznych oraz granic prawnych działek ewidencyjnych
- Wskazywanie granic działek ewidencyjnych według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów
-
Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- Regulacje stanów prawnych nieruchomości
- Sporządzanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Dotyczące procesu inwestycyjnego:

- Pomiary sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe (mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych itp)
- Wytyczanie budynków, obiektów budowlanych i urządzeń inżynieryjnych
- Geodezyjna obsługa inwestycji
- Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Inne prace:

- Geodezyjne pomiary kontrolne
- Dokumentację geodezyjną dla celów zalesień
- Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych metodą GNSS (global navigation satellite system)
- Wszelkie opracowania geodezyjno kartograficzne i inżynierskie mające charakter specjalistyczny i indywidualny
- Numeryczne opracowania analogowych materiałów geodezyjno – kartograficznych

REALIZACJE

CERTYFIKATY

KONTAKT

CECHY

MAPA

USŁUGI W POBLIŻU


Copyrights © Polcern Sp. z o.o. 1995 - 2018 | Kontakt | Dodaj Firmę
Baza zawiera 5972 firmy budowlane i remontowe (aktualizacja: 21.7.2018 6:03)