BUDOWA / USŁUGI BUDOWLANE REMONTY / WYKAŃCZANIE

Expertproof - Uszczelnienia Konstrukcji Betonowych

Expertproof - Uszczelnienia Konstrukcji Betonowych

 • Borne Sulinowo, Wojska Polskiego 29B/11
 • 692864622, 784397553
 • www.expertproof.eu

OFERTA

  Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom  wykonania usług.  Powierzone nam prace zostają zawsze wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach z zachowaniem i wdrożeniem szczególnych zasad i norm wykonawczych dotyczących izolowania wodochronnego obiektów.

 

 

  Dysponujemy najnowszymi technologiami oraz współpracujemy z najlepszymi dostawcami profesjonalnych środków uszczelniających i naprawczych w Polsce. Doświadczenie naszych pracowników zdobywane latami na Polskich Uczelniach Technicznych w tym na Politechnikach i Wydziałach Inżynierskich świadczy tylko o jednym, podchodzimy do problemu profesjonalnie dbając o każdy detal konstrukcji, wiedza na temat materiałoznawstwa z którym pracujemy na co dzień jest dla nas domeną.

 

  Zawilgocone mury tracą izolacyjność cieplną, a przy długotrwałym stanie zawilgocenia następuje obniżenie ich nośności. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów, drobnoustrojów, co może być przyczyną wielu chorób i alergii. Te niekorzystne zjawiska mogą wystąpić, jeśli nie zastosowano żadnej hydroizolacji, ale także wtedy, gdy została ona źle dobrana lub wadliwie ułożona. Rodzaj materiału izolacyjnego należy dobierać na podstawie wielu kryteriów: powinno się wziąć pod uwagę m.in. typ i przeznaczenie izolowanego obiektu, miejsce wbudowania izolacji, warunki klimatyczne i gruntowo- wodne.

CERTYFIKATY

CERTFIKAT MC BAUCHEMIE - SYSTEM OMBRAN Tylko dokładna analiza stanu budowli umożliwia opracowanie właściwej koncepcji i planu jej naprawy.Dzięki systemom OMBRAN jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczyć obiekt przed wilgocią i wodą oraz prawidłowo określić zakres napraw konstrukcji Zawilgocenie w murze nie jest tylko problemem wizualnym. Spowodowane przez wilgoć szkody w cokołach oraz ścianach piwnic są najczęstszymi przyczynami wad w budownictwie. Tylko dokładna analiza stanu budowli umożliwia opracowanie właściwej koncepcji i planu jej naprawy. Przyczyn zawilgocenia murów jest bardzo wiele, a jego skutki najczęściej są bardzo poważne ? w dłuższym okresie może nawet dojść do naruszenia stabilności konstrukcji. Skuteczne środki przeciwwilgociowe są zatem konieczne do ochrony właściwości użytkowych oraz utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Przyczyny i skutki zawilgocenia ścian Problemy z wilgocią mogą być spowodowane przez wiele czynników. Elementy budowli na styku z gruntem poddawane są oddziaływaniom takich czynników, jak wody powierzchniowe, wody gruntowe czy wilgoć z gruntu. W strefie cokołu dochodzi do obciążeń dodatkowych, takich jak woda rozbryzgowa, lód, sole i zmiany temperatur. W obiektach wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną wykonuje się izolacje zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci. Jednak ze względu na błędy wykonawcze, zmieniające się warunki czy starzenie się materiałów dochodzi do okresowych lub trwałych szkód wynikających z oddziaływania wilgoci. Wśród przyczyn zawilgocenia ścian można wymienić: - wilgoć podciąganą kapilarnie, - rysy i nieszczelne spoiny w strukturze ściany, - nieszczelności na styku cokołów ze ścianami, - wadliwą izolację pionową, - wady klimatyzacyjne pomieszczeń (np. niedostateczną wentylację, brak właściwej izolacji), - wilgoć higroskopijną spowodowaną zasoleniem, - niesprawny system drenażowy oraz kanałów zasilających lub odpływowych, - zmienny poziom oddziałujących wód gruntowych i przenikających wód powierzchniowych. Skutki zawilgocenia mogą być różnorodne: - pogarsza się zdolność izolacyjna ścian i dochodzi do większych strat ciepła, - na zawilgoconych ścianach rozwijają się grzyby, algi i zarodniki, - sole znajdujące się w murze doprowadzają do wykwitów i odprysków, - następuje naruszenie stabilności konstrukcji. Ważnym i nieodzownym elementem analizy są: - rodzaj muru (wapień, kamień łamany, pełna cegła, pustak, beton, mur mieszany), - grubość i budowa ścian, - sposób wykonania muru (jedno- lub wielowarstwowy, z pustką powietrzną lub bez pustki), - jednorodność, wytrzymałość, zwięzłość i porowatość ściany, - występowanie rys i pustek, ewentualne ruchy elementu budowlanego, - sposób budowy i położenie fundamentu, - położenie instalacji zasilających, - istniejące izolacje, ich położenie i właściwości, - przeprowadzone wcześniejsze próby naprawy.

PLIKI DO POBRANIA

Plik DIN 18195.png (100 KB) Obowiązująca Norma dotycząca wykonywania i projektowania systemów wodochronnych} pobierz

KONTAKT

CECHY

Firma Expertproof - Uszczelnienia Konstrukcji Betonowych świadczy następujące usługi:
 • prace wysokościowe
 • wyburzenia
 • rozbiórki
 • transport samochodowy
 • transport dźwigowy
 • wywóz gruzu
 • wywóz ziemii
 • wywóz odpadów specjalnych
 • prace ziemne
 • wykopy
 • szalowanie
 • zabezpieczenia wykopów
 • zbrojenie
 • fundamenty
 • murowanie / murarze
 • transport betonu
 • pompy do betonu
 • izolacje
 • ocieplenia
 • docieplenia
 • elewacje
 • wylewki
 • tynki
 • stropy
 • kominy
 • przyłącza wody
 • przyłącza kanalizacji
 • konstrukcje stalowe
 • konstrukcje aluminiowe
 • rusztowania
 • bramy
 • osuszanie
 • materiały budowlane
 • maszyny budowlane
Firma Expertproof - Uszczelnienia Konstrukcji Betonowych buduje:
 • magazyny
 • obiekty sportowe
 • domy jednorodzinne
 • domy wielorodzinne
 • pakamery
 • kanalizacja
 • wodociągi
 • drogi
 • parkingi
Firma Expertproof - Uszczelnienia Konstrukcji Betonowych posiada specjalistów:
 • architekt
 • geodeta
 • geolog
 • konstruktor
 • kierownik budowy
 • hydrolog
 • projektant instalacji

USŁUGI W POBLIŻU


Copyrights © Polcern Sp. z o.o. 1995 - 2023 | Kontakt | Dodaj Firmę
Baza zawiera 7788 firmy budowlane i remontowe (aktualizacja: 8.2.2023 6:04)